Založ si blog

Krajiny porušujúce zásady právneho štátu a základne hodnoty EÚ by nemali mať prístup k európskym peniazom. 

Európsky parlament vyzýva k demokratickému dohľadu nad ozdravným plánom na pomoc koronakrízou zasiahnutej ekonomike a žiada aby krajiny mohli čerpať eurofondy len ak rešpektujú zásady právneho štátu. 

UPOZORNENIE : začal som nahrávať komentár k mojím blogom. Celý článok spolu s hovoreným komentárom je : TU

Ako som na túto možnosť
už upozorňoval vo viacerých článkoch mojich blogov : už je tu čas, keď doteraz najvyšší rozpočet na roky 2021-27, posilnený pôžičkou – nebude dostupný všetkým členským krajinám.

 

Rekapitulácia :

1., Komisár Európskej komisie Paolo Gentiloni : „Európa zažíva ničivý a nerovnomerný hospodársky šok“. 

Článok je dostupný : TU

Pán komisár Gentiloni

napísal článok pre Financial Times. Vybral som niektoré jeho myšlienky.

Lídri 27 členských štátov a inštitúcií EÚ sa tento týždeň v Bruseli zídu, aby rokovali o pláne obnovy, ktorý navrhla Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie. Nemôžeme si dovoliť zlyhanie ani oneskorenieEurópa zažíva ničivý a nerovnomerný hospodársky šok. Táto výzva však predstavuje príležitosť: prechod na udržateľnejší a spravodlivejší model rastu. Kríza a jej požiadavky na verejné financie zvyšujú význam európskej reformy daní ako kedykoľvek predtým. Narúšajú rovnaké podmienky, na ktorých je postavený náš jednotný trh. Zatiaľ čo niektoré krajiny podnikli kroky správnym smerom, musíme byť pripravení aktivovať všetky existujúce politické páky na ochranu nášho jednotného trhu. To zahŕňa preskúmanie toho, ako v plnej miere využiť ustanovenia zmluvy EÚ, ktoré umožňujú, aby sa návrhy na zdaňovanie neprijímali jednomyseľne, ale kvalifikovanou väčšinou, po dohode s Európskym parlamentom.

2.,  Čo skrýva v podrobnostiach Osobitné zasadnutie Európskej Rady ?

Článok je dostupný : TU

Pozrime sa

na niektoré podrobnosti tlačovej správy Európskej Rady.

Správa vecí verejných a podmienenosť

V súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných pripravia členské štáty  národné plány obnovy a odolnosti na roky 2021 – 2023 Bude potrebné, aby boli v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a prispievali k ekologickým a digitálnym prechodom. Konkrétnejšie sú potrebné plány na podporu rastu a zamestnanosti a posilnenie „hospodárskej a sociálnej odolnosti“ krajín EÚ. Plány sa preskúmajú v roku 2022. Posúdenie týchto plánov schváli Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Vyplatenie grantov sa uskutoční, iba ak sú splnené dohodnuté míľniky a ciele stanovené v plánoch obnovy a odolnosti.

Ak sa výnimočne jeden alebo viac členských štátov domnieva, že existujú závažné odchýlky od uspokojivého splnenia príslušných medzníkov a cieľov, môžu požiadať predsedu Európskej rady, aby postúpil záležitosť nasledujúcej Európskej rade.

Pravidlo zákona

Finančné záujmy Únie sa budú chrániť v súlade so všeobecnými zásadami zakotvenými v zmluvách Únie, najmä s hodnotami uvedenými v článku 2 ZEÚ. Európska rada tiež zdôrazňuje význam dodržiavania zásad právneho štátu. Na základe týchto skutočností sa zavedie režim podmienenosti na ochranu rozpočtu a EÚ novej generácie.

Tieto dva odstavce

z tlačovej správy Osobitného zasadnutia podľa mňa znamenajú :

  1. Na čerpanie financií musia členské štáty predložiť národné plány obnovy a odolnosti
  2. Tieto plány sa budú schvaľovať Radov
  3. A tu nastáva zmena – na schválenie stačí kvalifikovaná väčšina
  4. Pri 27 členských štátoch to znamená – 15 hlasov
  5. Jeden, alebo viacej štátov môže požiadať preskúmanie súladu čerpania financií
  6. Európska rada tiež zdôrazňuje význam dodržiavania zásad právneho štátu.
  7. Zásady sú také široké a všeobecne koncipované, že vlastne odchýlky znovu navrhne jeden alebo viacej štátov na preskúmanie – stačí 15 hlasov na schválenie
  8. Na základe týchto skutočností sa zavedie režim podmienenosti na ochranu rozpočtu a EÚ novej generácie.
  9. Režim podmienenosti znamená – že sa vyžadujú pred vyplatením financií splnenie uvedených podmienok.

3.,  Európsky parlament zhadzuje dlhodobý rozpočet schválený Radou zo stola – bez zmeny ho nepodporí ! 

Článok je dostupný : TU

Zriadenie fondu obnovy je pre EÚ historickým krokom, dlhodobé priority Únie súvisiace napríklad s Európskym ekologickým dohovorom či digitálnou agendou sú však ohrozené.
Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Text prijatý pomerom hlasov
465 (za):
150 (proti):
67 (zdržalo sa hlasovania)
je reakciou poslancov na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady zo 17. – 21. júla. Parlament prostredníctvom uznesenia vzdáva hold obetiam nového koronavírusu a všetkým osobám bojujúcim proti pandémii. Vyjadruje tiež presvedčenie, že počas týchto mimoriadnych okolností majú všetci ľudia v EÚ spoločnú povinnosť vzájomnej solidarity.
Právny štát
Poslanci vyjadrili hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že Európska rada výrazne oslabila snahy Európskej komisie a Európskeho parlamentu v oblasti podpory dodržiavania zásad právneho štátu, základných práv a demokracie v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja obnovy Únie. Zákonodarcovia v tejto súvislosti zdôraznili, že o konečnom znení nariadenia o právnom štáte rozhodnú spoločne Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ.

4., Istanbulský dohovor, alebo čo robili páni zástupcovia V4 na Osobitnom zasadnutí Rady Európy ? ? 

Článok je dostupný : TU

Istanbulský dohovor a Poľsko
je témou súčasnou a spojenou s predchádzajúcim popisom možných finančných sankcií v rámci nepochopiteľnej ľahostajnosti predstaviteľov V4 na Osobitnom zasadnutí.

Po ukončení zmluvy o právach žien bude Poľsko čeliť „dôsledkom“: povedal predstaviteľ vlády Francúzska

PARIS (Reuters) – Poľsko by čelilo možným finančným dôsledkom, ak by sa vymanilo z európskej zmluvy o predchádzaní násiliu páchanom na ženách.

Začiatkom tohto mesiaca poľský minister spravodlivosti, ktorý v rámci vládnej koalície predstavuje menšiu pravicovú stranu, uviedol, že požiada o kroky na začatie procesu odstúpenia od zmluvy, známej ako Istanbulský dohovor.

Francúz Clément Beaune uviedol, že Poľsko by mohlo byť „zasiahnuté do peňaženky“ vďaka

novým mechanizmom v rozpočte EÚ,

ak by odstúpilo od  zmluvy.

„Ak sa tak stane, budú to mať následky,“

povedal Beaune pre rozhlasovú stanicu France Inter.

Zdroj informácie : Reuters

https://www.reuters.com/article/us-poland-france-idUSKCN24U0WB

 

5.,  Sassoli o rozpočte EÚ: “Parlament nič nespomaľuje” (01.10.2020)

Článok je dostupný :TU

Hovoril aj o dlhodobom rozpočte EÚ, o ktorom stále prebiehajú rokovania. Pripomenul, že návrh o ktorom sa rokuje, pochádza od Parlamentu.
„Chcem byť veľmi jasný, pretože niektoré aspekty sú úplne neprijateľné: Parlament ničomu nebráni. Naše požiadavky sú v záujme európskych občanov. Oneskorenia pri rokovaniach sú spôsobené tým, že Rada nepodala žiaden protinávrh,“ uviedol.
Nemecké predsedníctvo vyzval, aby pripravilo konštruktívne návrhy v troch oblastiach týkajúcich sa rozpočtu: garantovanie financovania strategických programov, zabezpečenie vlastných zdrojov EÚ, aby ozdravný plán nemuseli financovať občania so svojich daní a zavedenie efektívneho mechanizmu na to, aby krajiny mohli dostávať peniaze z EÚ len vtedy, ak budú rešpektovať zásady právneho štátu.

Záver,

do rozpočtu EÚ je potreba naďalej vkladať financie z členských štátov. Zvýšenie vlastných zdrojov EÚ zvýši povinné vklady, po roku 2028 bude treba aj splácať pôžičku.
Ak sa kvalifikovanou väčšinou – to znamená 15 štátov, dohodne, že sa v niektorom štáte, alebo štátoch nerešpektujú zásady právneho štátu – zastavia mu fondy, granty, pôžičky z rozpočtu EÚ. To znamená, že platiť do rozpočtu je povinné, len nie je isté či aj niečo dostanú. Tak to je zaujímavá situácia.

Luxemburský kompromis na zastavenie politiky prázdnej stoličky – rok 1966

30.11.2020

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je – každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie napĺňania predvolebných sľubov, poprípade plnenie vládnych programov [...]

Trestanie odobratím financií z EÚ – odovzdáva minister Korčok do Bruselu

18.11.2020

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok: ,,Veto Poľska a Maďarska komplikuje dohodu o rozpočte a pláne obnovy v EÚ. Nie je to však koniec rokovaní“ Šéf slovenskej diplomacie bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku, aby neblokovali kompromis vyrokovaný nemeckým predsedníctvom. ,,Veto Varšavy a Budapešti ešte neznamená koniec [...]

V4 alebo V2 alebo Európske spojené štáty ? ?

09.11.2020

Slovensko a Česko mlčia – Maďarsko a Poľsko zvažujú bojkotovať zámer Európskej únie. Tak ako som to popísal už minulom článku : dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o možnosti potrestania vlády štátu, ktorý nebude dodržiavať široko definovanú zásadu právneho štátu. Trestať sa bude podľa návrhu dať už aj podozrenie z takéhoto konania. Nebude sa čakať [...]

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Stíchne RTVS na tri hodiny? Šimkovičová hovorí o koordinovanej akcii organizátorov, vedenia a politických strán

28.05.2024 18:17

Podľa rezortu kultúry nemajú zamestnanci na tento typ protestu „zákonom priznanú možnosť“ a nemôžu „organizovane prerušiť výkon práce".

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová vetovala novelu zákona o FPU: Legislatíva môže ohroziť slobodu umenia

28.05.2024 18:02

V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou, legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia.

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky k zákonu o zahraničných agentoch

28.05.2024 17:56

Prezidentka má teraz päť dní na to, aby zákon potvrdila. Ak tak neurobí, podpíše ho predseda parlamentu.

dieťa, osýpky,

WHO a UNICEF: V Európe sa prudko šíria osýpky, ohrozujú milióny detí

28.05.2024 17:56

Prípady zaznamenané v tomto roku čoskoro prekročia celkový počet prípadov z roku 2023.

miroslavjurco

Každý chce Vaše dobro - nadajte si ho vziať !

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 114371x
Priemerná čítanosť článkov: 2287x

Autor blogu