Založ si blog

V tieni COVID – 19 potichu vznikajú : Európske spojené štáty !

Krajiny EÚ, ktoré nerešpektujú zásady právneho štátu, riskujú stratu prístupu k finančným prostriedkom EÚ na základe predbežnej dohody, ktorú vo štvrtok uzavreli vyjednávači Parlamentu a Rady.

Aj keď dohoda je len predbežná – jasne naznačuje tendencie ktoré sú presadzované EÚ.  Pri balíku financií v rozpočte na roky 2021-27 a pôžičky 750 miliárd EUR, prevziať ďalšie právomoci od členských štátov. Jedným základným kľúčom je zmena hlasovania z jednomyseľného na kvalifikovanú väčšinu. To znamená 15 hlasov členských štátov. 

„Dnešná dohoda je míľnikom v ochrane hodnôt EÚ. Prvýkrát sme vytvorili mechanizmus, ktorý umožňuje EÚ zastaviť financovanie vlád, ktoré nerešpektujú naše hodnoty, ako je vláda zákona, “uviedol po ukončení rokovaní spolu spravodajca Petri Sarvamaa (EĽS, Fínsko).

„Naše hodnoty, hodnoty EÚ“, aj v zmluvách všeobecne napísané hodnoty – vylúčia vlády pri rozdeľovaní fondov, grantov a pôžičiek. Vládam láskavo ponechajú povinnosť napĺňania rozpočtu EÚ, nech vyberajú dane, clá, HDP – my ich potom spravodlivo rozdelíme.

„Pre nás bolo rozhodujúce, aby koneční príjemcovia neboli potrestaní za priestupky ich vlád a aby naďalej dostávali prostriedky, ktoré im boli sľúbené a na ktoré sa spoliehajú, a to aj po zavedení mechanizmu podmienenosti. Môžeme hrdo povedať, že sme dosiahli silný systém, ktorý zaručí ich ochranu, “uviedol spolu spravodajca Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španielsko)

Aby sa prostriedky EÚ nezastavili – budú naďalej prúdiť do subjektov, ktoré uzná EÚ za vhodné. Takto úplne vynechajú národné vlády ktoré nebudú dodržovať podľa EÚ široké a nejasne formulované podmienky.

„Nerobili sme kompromisy v otázke hodnôt: zaistili sme, aby sa na právny štát hľadelo v kontexte všetkých hodnôt EÚ zakotvených v zmluvách, ako je nezávislosť súdnictva. Mechanizmus bude pokrývať každé porušenie zásad právneho štátu: od individuálnych porušení až po systematické alebo opakované porušenia, pre ktoré doteraz žiadny mechanizmus neexistoval, “uviedol Sarvamaa.

Všetky hodnoty EÚ – porušenia všetkého druhu právneho štátu. 

„Európski občania očakávajú, že vyplatenie finančných prostriedkov EÚ podmienime dodržiavaním zásad právneho štátu. Mechanizmus dohodnutý dnes to robí presne tak, “uzavrela pani Gardiazabal Rubial.

Možno by bolo dobré uverejniť – ktorí občania a v ktorých členských štátoch to očakávajú.

Širší pojem porušenia zásad právneho štátu

Poslancom sa podarilo zabezpečiť, aby sa nový zákon neuplatňoval iba v prípade priameho zneužitia finančných prostriedkov EÚ, napríklad v prípade korupcie alebo podvodu. Bude sa vzťahovať aj na systémové aspekty spojené so základnými hodnotami EÚ, ktoré musia rešpektovať všetky členské štáty , ako je sloboda, demokracia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv menšín.

Priame zneužitie prostriedkov EÚ – to je podľa poslancov veľmi presne vyhradená skupina, ešte aj podmienená právoplatným rozsudkom súdu. Doplnia ju všeobecnými až abstraktnými pojmami, tie sa ale ťažko posudzujú.  

Vyjednávači Parlamentu tiež trvali na tom, aby sa daňové podvody a daňové úniky považovali za možné porušenia, a to zahrnutím tak jednotlivých prípadov, ako aj rozsiahlych a opakujúcich sa problémov.

Colné a daňové podvody sú obrovský problém EÚ a jej členských štátov. Komisia a vlády členských štátov úplne ignorujú túto problematiku. Týmto odstavcom vyjednávači Parlamentu ešte viacej oslabia ochotu kontrolovať zákonné postupy výberu cla a daní. Ozaj – clo. Komisia má výhradnú právomoc v oblasti colnej únie. To, že colných únikov je obrovské množstvo – zapríčiní vylúčenie Komisie za nedodržiavanie zásad právneho štátu – z možnosti nakladania s vybratým clom ? Alebo táto záležitosť platí len pre vlády ?

Ak by sa posudzovali colné a daňové úniky nezaujate a hlavne rovnako pre všetky členské štáty, tak všetky vlády by stratili možnosť prerozdeľovania financií pridelených EÚ.

Ďalej sa im podarilo zabezpečiť konkrétny článok, ktorý objasňuje možný rozsah porušení, a to uvedením príkladov prípadov, ako napríklad ohrozenie nezávislosti súdnictva, neopravenie svojvoľných / nezákonných rozhodnutí a obmedzenie opravných prostriedkov.

Odstavec šitý dnes pre Poľsko. Umožňuje sankcionovanie vlády za právny názor sudcov a hlavne za neochotu opraviť rozsudok želaným spôsobom.

Prevencia
Podstatné je, že sa poslancom podarilo zachovať silný preventívny aspekt mechanizmu: nielen, že sa dá spustiť, keď sa preukáže, že porušenie priamo ovplyvňuje rozpočet, ale aj vtedy, keď existuje vážne riziko, že tak môže urobiť, čím sa zabezpečí, že mechanizmus predchádza možným situáciám, keď by z fondov EÚ mohli byť financované činnosti, ktoré sú v rozpore s hodnotami EÚ.

Takáto prevencia – to je najnebezpečnejšia časť celého jednania Parlamentu a Rady. K vylúčeniu vlády nepotrebujú právoplatné rozhodnutie, alebo rozsudok – stačí keď bude existovať vážne riziko ! 

Ochrana konečných príjemcov

Aby sa zabezpečilo, že koneční príjemcovia závislí od podpory EÚ – napríklad študenti, poľnohospodári alebo mimovládne organizácie – nebudú potrestaní za kroky svojich vlád, poslanci trvali na tom, aby mohli podať sťažnosť Komisii prostredníctvom webovej platformy, ktorá bude pomáhať im pri zabezpečovaní prijatia splatných súm.

 

 Komisia bude mať tiež možnosť vykonať finančnú opravu znížením ďalšej splátky podpory EÚ pre príslušnú krajinu.

 

Parlament si uvedomuje možnosť vylúčenia všetkých vlád v deň prijatia tohto nariadenia. Potrebuje si udržať priaznivcov :

  • študenti – v každom období a v každom zriadení sú najrevolučnejšia skupina obyvateľov EÚ
  • poľnohospodári – hlavne tí zo starých členských štátov sú najradikálnejšia, najviac viditeľná skupina. Preto sú doteraz také obrovské rozdiely medzi dotáciami starých a nových členských štátov. Pravdepodobne si takto predstavujú spravodlivosť a rovnosť v EÚ.
  • mimovládne organizácie – majú obrovský vplyv na obyvateľov, dokážu povaliť vládu, preto nemôžu zostať bez prostriedkov. Keď ich dostanú od EÚ – tak ju budú podporovať ešte viacej.

Samozrejme – všetky uznané podpory budú odpočítané zo sumy určenej pre konkrétny štát. Tak sa môže stať že podpora mimovládnej organizácie, podľa všetkého veľkou sumou – veď to sa odpočíta zo sumy určenej pre štát – v konečnom dôsledku môže skrátiť financie : pre zdravotníctvo, školstvo, regióny. 

Fungovanie mechanizmu
Poslancom sa podarilo skrátiť čas, ktorý budú mať inštitúcie EÚ na prijatie opatrení proti členskému štátu, ak sa zistia riziká porušenia zásad právneho štátu, na maximálne 7 – 9 mesiacov (oproti 12 – 13 mesiacom pôvodne požadovaná Radou).

Kto rýchlo dáva – dvakrát dáva ! Len nechápem načo sa hrajú s 7 – 9 mesiacmi ? 30 dní a hotovo, takto len nastanú sklzy v trestoch za neposlúchanie.

Po zistení existencie porušenia Komisia navrhne spustenie mechanizmu podmienenosti voči vláde EÚ. Rada potom bude mať kvalifikovanou väčšinou jeden mesiac na prijatie navrhovaných opatrení (alebo tri mesiace vo výnimočných prípadoch). Komisia využije svoje práva na zvolanie Rady, aby zabezpečila dodržanie termínu.

Druhý nebezpečný odstavec : Komisia navrhne vylúčenie vlády členského štátu, Rada to bude schvaľovať kvalifikovanou väčšinou !!  V praxi to znamená že 15 hlasov členských štátov v Rade zablokuje hociktorú vládu členského štátu. Netreba 27 hlasov – jednohlasne, stačí 15 hlasov ochotných štátov na vy blokovanie vlády k prístupu fondov, grantov a pôžičiek.

Ďalšie kroky
Dohodnutý kompromis teraz musí byť formálne prijatý parlamentom a ministrami EÚ.

Ako sa bude hlasovať za tento návrh ? Ako budú hlasovať štáty V4 ??

Zdroj informácii : TU

Luxemburský kompromis na zastavenie politiky prázdnej stoličky – rok 1966

30.11.2020

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je – každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie napĺňania predvolebných sľubov, poprípade plnenie vládnych programov [...]

Trestanie odobratím financií z EÚ – odovzdáva minister Korčok do Bruselu

18.11.2020

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok: ,,Veto Poľska a Maďarska komplikuje dohodu o rozpočte a pláne obnovy v EÚ. Nie je to však koniec rokovaní“ Šéf slovenskej diplomacie bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku, aby neblokovali kompromis vyrokovaný nemeckým predsedníctvom. ,,Veto Varšavy a Budapešti ešte neznamená koniec [...]

V4 alebo V2 alebo Európske spojené štáty ? ?

09.11.2020

Slovensko a Česko mlčia – Maďarsko a Poľsko zvažujú bojkotovať zámer Európskej únie. Tak ako som to popísal už minulom článku : dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o možnosti potrestania vlády štátu, ktorý nebude dodržiavať široko definovanú zásadu právneho štátu. Trestať sa bude podľa návrhu dať už aj podozrenie z takéhoto konania. Nebude sa čakať [...]

tbilisi, police, gruzínsko

Gruzínska tajná služba vyšetruje sprisahanie s cieľom zabiť lídra vládnej strany

24.07.2024 10:01

Bývalí vysokí gruzínski funkcionári sú podozriví z prípravy vraždy expremiéra a zakladateľa vládnucej strany Gruzínsky sen Ivanišviliho.

Islamské centrum

Veľká razia v Hamburgu, polícia obsadila Islamské centrum. Nemecká vláda jeho činnosť zakázala

24.07.2024 10:00

Nemecká civilná kontrarozviedka označuje organizáciu za extrémistickú a riadenú Iránom. Jej členovia v minulosti velebili činy teroristov.

kostol, Špania Dolina

Silná búrka napáchala v Španej Doline škody. Blesk zasiahol kostolnú vežu a odhalil skrytý poklad

24.07.2024 10:00

Vzácne mince a historické listiny z roku 1858 sa nachádzali v kovovej nádobe, ktorú našli vo vnútri odlomenej časti kostolnej veže.

nepál, nehoda lietadla, Káthmandu

V Nepále sa zrútilo malé lietadlo s 19 osobami na palube, prežil iba pilot

24.07.2024 09:12, aktualizované: 09:23

Lietadlo sa zrútilo krátko po štarte v nepálskom hlavnom meste Káthmandu.

miroslavjurco

Každý chce Vaše dobro - nadajte si ho vziať !

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 116474x
Priemerná čítanosť článkov: 2329x

Autor blogu